Ajattelitko äänestää?

Viime viikolla katukuvaan ilmestyivät vaalimainosten telineet. Niiden piti tulla jo pari kuukautta sitten, mutta tähänkin asiaan vaikutti korona niin paljon, että kunnallisvaalit siirrettiin näin kesän alkuun.

Edellisissä vaaleissa 2017 Lohjalla äänestäneiden keski-ikä oli 54 vuotta ja miehiä äänestäneistä oli pienoinen määräenemmistö eli 55 %. Äänien tulosten mukaan uusia valtuutettuja tuli 2017 valtuustoon peräti 18 ja uudelleen valittuja oli täten 33 ja vaalien äänestysprosentti oli 57 %, eli jonkun verran olisi varaa useammalle äänelle. Tuo 57 % tarkoitti yhteensä reilua 21 100 hyväksyttyä ääntä.

Lohjalla pääpuolueina ovat SDP, Kokoomus ja Vihreät. Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset ovat sitten ja näiden jälkeen Keskusta, Meidän Lohja, RKP sekä Kristillisdemokraatit. Miten käy tänä vuonna?

Kuinka paljon sinä seuraat kunnallista päätöksentekoa, ja kuinka hyvin olet tietoinen siitä, mitä äänesi merkitsee kunnan tulevaisuudelle? Monesti saatetaan miettiä, ettei sillä yhdellä äänellä ole merkitystä, mutta kun tarpeeksi monta tuhatta lohjalaista miettii niin, voi lopullinen tulos olla jotain aivan muuta, kuin mitä lohjalaiset haluavat?

Mistä sitten voi saada tietoa, eri puolueiden ajatuksista ja vaaliteemoista? Jokaisella lohjalaisella puolueella on mahdollisuus kertoa omista vaaliteemoistaan myös Ykkös-Lohjan sivuilla seuraavien kolmen viikon lehdissä. Samoin yksittäiset ehdokkaat voivat tuoda ajatuksiaan esille maksutta esimerkiksi
www.kuntavaalitlohja.fi sivustolla, jonka olemme mahdollistaneet jo edellisissä vaaleissa.

Monesti mediassa ja toreilla puhutaan siitä, kuinka poliitikkoihin ei voida luottaa, mutta totuus on demokratiassa kuitenkin sellainen, että päätöksiin päädytään yhteistyössä ja monesti äänestysten kanssa, ja mikäli et ole äänestänyt oman äänesi arvoista ehdokasta, voi olla että valtuuston tekemät päätökset saattavat tuntua sinusta epäreiluilta.

Miten sitten paikallispolitiikka toimii, ja mitä se päättää?

Valtuusto on kunnan asukkaiden valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa, jollei ole toisin säädetty. Kunnan ylin poliittinen päätösvalta kuuluu valtuustolle.

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Valtuutettujen, kuten muidenkin luottamustehtäviin valittavien vaalikelpoisuudesta, asemasta ja toimivallasta säädetään kuntalaissa.

Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.

Politiikassa olevat puolueet ajavat monesti omaa ajatusmallia ja omaa ohjelmaansa ja puolueen sisällä olevat ehdokkaat ja valtuutetut toimivat useimmiten tämän puolueohjelman mukaisesti. Joskus on siis myös mahdollista, että valtuutetun oma mielipide saattaa olla puolueen ohjelman vastainen, ja silloin saattaa jopa tapahtua ns. loikkauksia toisiin puolueisiin.

Yli 15 000 lohjalaista jätti äänestämättä viimeksi

Mietipä, että viime vaaleissa yli 15 000 lohjalaista äänestysoikeutettua ei äänestänyt lainkaan? Mitä jos nämä hiljaiset lohjalaiset päättäisivät yhtäkkiä äänestää aivan eri suuntiin, kuin mitä on ollut Lohjalla vallalla viimeiset vaalikaudet? Muuttuisiko Lohjan tulevaisuus radikaalisti, tulisi niitä lohjalaisten kaipaamia muutoksia?