EI MENETETÄ VIELÄ TOIVOA SAUKKOLAN RISUNKERÄYSPAIKASTA!

Tein valtuustoaloitteen 16.4. 2014 Lohjan valtuustossa saada Saukkolassa ollut puutarha-/risujätepaikka lailliseksi ja uudelleen käyttöön.

Asiaa on käsitelty useamman kerran virallisissa kokouksissa ympäristötoimessa, teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuusto totesi 15.4.2015, siis täsmälleen vuosi aloitteeni teosta, että aloite on edelleen vireillä.

Puutarhajäte-/risunkeräysasiaa käsiteltäessä on aina vedottu jätehuoltomääräyksiin, jotka jossain käsittelyn vaiheessa uudistettiinkin. ”Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilta osin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava jäteasemalle.”

Aloitteessani olen perustellut Saukkolan risunkeräyspistettä asukkaiden palvelulla, koska jäteasemalle matkaa kertyy 15 – 20 km lähtöpiste huomioiden, eli 30 – 40 km ajoa. Kaikilla asukkailla ei ole risujen kuljetukseen autoa ja peräkärryä. Hinku-hankkeemmekin tykkäisi kovin, kun risut voisi viedä lähietäisyydelle kottikärryillä.

Kaikki asiasta kiinnostuneet saukkolalaiset ovat varmasti lain pykälien kanssa samaa mieltä, että jätteiden keräämiselle tulee olla asianmukaiset luvat ja viralliset jäteasemat.

Mutta Lohjan tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt 24.2.2015 todeta 1) että 1.3.2015 voimaan astuvien jätehuoltomääräysten mukaan puutarhajäte, jota ei omatoimisesti käsitellä, on toimitettava jäteasemalle sekä RISUT JA OKSAT JÄTELAITOKSEN OSOITTAMAAN PAIKKAAN, 2) esittää kaupunginhallitukselle, edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

Kaupunginhallitus kuitenkin päätti 16.3.2015 palauttaa asian teknisen lautakunnan UUDELLEEN valmisteltavaksi siten, että SELVITETÄÄN YHDEN TAI USEAMMAN PUUTARHAJÄTTEEN VASTAANOTTOPISTEEN JÄRJESTÄMISEN KUSTANNUKSET YHTEISTYÖSSÄ Rosk´n Roll Oy:n kanssa.

Lohjan tekninen lautakunta toteaa 15.3.2016 § 42, että aloite on edelleen vireillä.

Aloite on Länsi – Uudenmaan ja Rosk´n Roll Oy:n valmistelussa. Eli tuo kaupunginhallituksen esitys on aivan loistava ja näin pitäisi kaupunkilaisia palvella ja tarjota kaupunkilaisille sitä joustavan arjen sujumista. Kylissä, joista on pitkä matka jäteasemalle, pitäisi syksyllä osoittaa kaupungin omistama maapläntti, jonne puutarhan risut ja oksat voisi kantaa ja kärrätä ilman suurempaa auton ja peräkärryn tarvetta. Tuollainen risujen keräyspaikka voi olla lähellä taajamaa, josta Lohjan ympäristötoimi hoitaa risut ja oksat vaikka lokakuun lopussa haketukseen. Toimi maksaa juuri sen päivän auton ja henkilöstön kulut.

Olen 14.11.2016 jättänyt asian etenemisestä kyselyn Rosk`n Roll Oy:n johtajille, mutta vastausta en ole vielä saanut.

En usko, että tuollainen risujen ja oksien väliaikainen keruupaikka on lain tarkoittama lupaa vaativa jäteasema. Voisiko tällaisessa asiassa, johon löytyy monta puoltavaa seikkaa, etsiä niitä kaupunkilaisia palvelevia toimenpiteitä? Lohja lupaa asukkailleen ”sujuvaa arkea”.  Sanahelinääkö? Vai voidaanko ja halutaanko todella tehdä jotain sen arjen sujumiseksi?

Pirjo-Leena Forsström

Valtuutettu, sd, Saukkola