Hallintokulttuuria on tervehdytettävä

Kaupungin asioiden hoitaminen on ajautunut syvään kriisiin, jossa jokaisen on vaikea tehdä omaa työtään. Erityisen runsas oikaisuvaatimuksien ja kanteluiden määrä kertoo kriisistämme paljon. Hallintokulttuurimme on heikentynyt koko kuluneen valtuustokauden, mutta juurisyyt lienevät vielä vanhempia.

Virallisen ja lain ohjaaman hallintokokulttuurin rinnalle on Lohjalla muodostunut päätöksiä voimakkaasti ohjaavia epävirallisia toimielimiä, työryhmiä ja päätöskäytäntöjä. Näissä demokratian valtaa on vaikea arvioida, avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä puhumattakaan. Vähintään jokaisen työryhmän päätös- tai keskustelumuistiot on tuotava avoimesti esille. Myös toimeen asetetut työryhmät on esitettävä avoimesti organisaatiokaavioissa.

Lautakuntatyön arvo on Lohjalla matalalla tasolla. Kaupunginhallituksen ja valtuuston enemmistö ei ole pitänyt lautakuntien päätöksiä tärkeinä, vaan he ovat tehneet omia päätöksiään jopa asiantuntijalautakunnan yksimielisen päätöksen yli. Lautakuntien arvo on palautettava, tai järjestelmä on uusittava kokonaan. Turhaa lautakuntatyötä ei ole asiallista ylläpitää.

Asianosaisten kuuleminen asian valmistelussa ja päätöksen teossa on vaihtelevaa. Osallistaminen on Lohjalla vasta alkamassa. Kuulemisen ja kuuntelun arvo on päätöksissä usein hyvin marginaalista, jopa vakavissa ristiriitatilanteissa. Hyvään asianhoitoon kuuluu rohkea kuuleminen ja myös vastapuolen argumentteihin perehtyminen.

Päätösprosesseissa toimintakulttuurin haasteen ydin on, mitä asioita, milloin ja millä materiaalilla poliittisille edustajille on esitetään. Toinen haaste on, missä järjestyksessä ja millaisiin kokonaisuuksiin pilkottuna asiat heille tuodaan päätettäväksi. Päätösprosessissa toimintakulttuurimme perustuu ennalta valikoidun materiaalin esittämiseen ja siitä pohjautuviin päätöksiin sekä päätösjärjestykseen. Esittelijällä on merkittävän suuri valta, ja sitä valta on taiten käytetty. Poliittinen valta jää kakkossijalle.

Keskeiset tietolähteet eivät kaikilta osin Lohjalla ole avoimesti saatavilla edes valtuutetuille, vaikka se pitäisi olla itsestäänselvyys. Asioiden käsittely selkeinä ja avoimina kokonaisuuksina on haavetila, johon on vielä pitkä matka, mutta sitä kohden pitää pyrkiä. Kaikille avoin tieto ja yhteinen strategia olisi valtava muutos hallintokulttuuriimme. Strategioihin sitoutuminen ja pitkäjänteinen avoin yhteistyö toisi meille menestystä.

Kulttuurinmuutos on kaikista vaikeinta, mutta nykyisellä tiellä ei ole enää edellytyksiä jatkaa. Syvien kriisien etu on se, että silloin vaikeakin suunnan muuttaminen on mahdollista. Kulttuurinmuutos kuuluu kaikille, jotka pääsevät yhteisiä asioitamme hoitamaan, ja myös taustajoukoille, joiden tuella työtä teemme. Osaisimmepa vain hoitaa yhteisiä asioita yhdessä parhain päin puoluetaustasta huolimatta!

Kirsi Ferin

palavelutuotantolautakunnan jäsen

Lohjan varavaltuutettu

Keskustan kunnallisjärjestön hallituksen jäsen

Keskustan piirihallituksen jäsen

Keskustan Karjalohja–Sammatti paikallisyhdistyksen puheenjohtaja