Kenen ehdoilla koulutusta Lohjalla kehitetään?

Pusulan koulu, kuva: Liisa Jääskeläinen

Lohja kuten monet muutkin kunnat on kiperän paikan edessä viimeistään kahden vuoden päästä, kun sote lähtee hyvinvointialueille ja itse asiassa jo nyt. Jälleen on Lohjalla tehty kahden koulun lopettamispäätökset ja edessä todennäköisesti vielä lisää, jos tällä samalla päätösmallilla jatketaan. Mistä tässä jatkuvassa koulujen lopettamispäätöksissä on kyse?

Kouluja on Lohjan alueella lopetettu jo kymmeniä. Osan perusteena on ollut huonokuntoinen koulurakennus, jota ei enää taloudellisesti ole kannattanut korjata. Osan takana lapsimäärän väheneminen koulun oppilaaksi ottoalueella. Osan takana myös muita valtuuston ja virkamiesten perusteluja. Kuntaliitos v.2013 toi mukanaan uusia näkökulmia etenkin kuntaliitosalueilla olleiden koulujen lopettamispäätöksille. Yhteisenä nimittäjänä on ollut keskittäminen. Onko keskittäminen ollut lohjalaisen koulutuspoliittisten päätösten kuten niin monen muunkin lohjalaisen päätöksenteon taikasana? Sana, jonka kautta on haettu Lohjalle uutta elinvoimaa ja kehitystä. Sana, jonka olen kuullut olevan välttämätöntä Lohjan tulevaisuuden rakentamisessa – liian usein.

Totta todellakin on, että koulujen kuntoa pitää tarkastella ja laskea, onko järkevää korjata vai ei. Samoin on tarkasteltava, millä oppilasmäärällä opetusta voidaan lasten edun mukaisesti järjestää, mutta onko Lohjalla käytössä monipuoliset arviointimenetelmät harkittaessa koulun lopettamista? Onko käytössä ammatillisesti laadittu lapsivaikutuksen arviointi ja koulutuksen saavuttamissuunnitelma? Onko olemassa laskentamalli, jossa huomioidaan myös näiden mittareiden tuomat tulokset sekä todellinen säästö?

Tällä hetkellä Lohjalta puuttuu koulutuspoliittinen suunnitelma, jossa huomioidaan mm. kattavasti edellä mainitsemani mittarit kouluja lopetettaessa sekä monipuolinen suunnitelma lohjalaisen koulutuksen ja tulevaisuuden linjasta. Tämä puute on näkynyt kaupunkimme koulutuspoliittisissa päätöksissä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle jo vuosia, mutta on syventynyt viimeisen valtuustokauden aikana. Tähän koulutuspoliittiseen linjaukseen kuuluu myös oppilashuoltotoiminta sekä lasten ja nuorten hyvinvointi, jonka tila on tällä hetkellä Lohjalla hälyttävä johtuen myös sosiaalitoimen toimimattomuudesta – myös AVIn arvioinnin mukaan.

Maksajina ovat olleet lohjalaiset lapset, nuoret ja perheet. Muutos on välttämätön.

Liisa Jääskeläinen,kuntavaaliehdokas

Keskustan kunnallisjärjestön sihteeri

Pusulan paikallisyhdistyksen sihteeri