Kiinnostuksen kohteina ihmiset ja asiat

Kunnallisessa päätöksenteossa pitää olla oikeasti kiinnostunut oman paikkakunnan asioista

Inkeri Kangas syntyi Keski-Suomessa maatalon perheeseen, missä isä oli sotainvalidi ja äiti tavannut isän sotasairaalassa. Perheeseen kuului kuusi lasta. Vanhimpana lapsena Inkeri oppi jo pienestä pitäen kotonaan vastuunkannon ja työnteon arvon ja tarpeen.
– Siellä keskellä ”erämaata” kaikki pitivät huolen toisistaan, naapurit, sukulaiset, perhe. Luonto ja vesi oli lähellä ja se kaikki on muokannut minut tällaiseksi ajattelultani ja tavoiltani, kertoo Inkeri itsestään.
– Jo pienenä ihmisten teot arkisten asioiden kautta opettivat ja kasvattivat. Toisista välittäminen ja huolehtiminen loi pohjan omalle työuralleni.

Inkeri Kangas haluaa katsoa Lohjan tulevaisuuteen positiivisessa hengessä, asiapohjalta ja ihmiset muistaen.


Ihmiset ja asiat edellä

– Olen elämäni aikana ehtinyt nähdä ja kokea, sodan käynyt sukupolvi rakensi ja kehitti Suomea. Olen ollut itsekin vuosia mukana asioihin vaikuttamisessa.
– En koe itseäni poliitikkona vaan haluan vaikuttaa ja kehittää asioita, varsinkin sellaisia, joissa minulla tietämystä ja kokemusta, miettii Inkeri.
Inkerille on kertynyt vahva osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kehityksen piirissä. Hänellä on takana pitkä työura kunnallisten ja järjestöjen palveluiden kehittäjänä : sairaaloiden ja terveyskeskusten työyhteisöjen kehittäjänä sekä Sotainvalidien avustajatoiminnan käynnistäminen ja johtaminen laajaksi työllistämishankkeeksi.
Kotikuntoutuksen kehittäminen sotainvalidien sairaskotien ja kuntien yhteistoimintana oli myös mieluisa hanke.
Työskenneltyäni kymmenen vuotta sairaanhoitajana halusin uutta osaamista ja näkemystä tekemiseeni.
Aloitin vuonna 1982 opiskelun Tampereen Yliopistossa, jossa opetusohjelmaan kuuluivat mm kunnallishallinnon ja –talouden kurssit. Mielenkiinto peruspalveluiden tueksi hallinnon kehittämiseen syntyi.
– Paljon puhutaan ikääntyvästä Suomesta ja se on täyttä totta. Itsekin tulen pitkäikäisestä suvusta, jossa 90/100 vuoden merkkipaalu ei ole kummajainen, ja tämä suunta on meillä koko Suomessa.
– Tulevina vuosina ikäihmisiä on Suomessa entistä enemmän ja päätöksenteossa tulee ottaa huomioon ihmisten sekä pidempi elinikä kuin myös pidempi työikä.

Miksi mukaan politiikkaan

– Olin 1980-luvun kunnallisten sairaaloiden keskusjärjestön Sairaalaliiton koulutuspäällikkönä. Tehtäväni oli kehittää henkilöstökoulutusta ja johtaa mm terveydenhuollon johtajien hallinnollista koulutusta STM:n rahoituksella. Kukin johdon koulutuskurssi kesti seitsemän (7) viikkoa.
Niiden aikana usein toistui toteamus ”kyllähän me kehittäisimme palveluita, mutta kunnalliset luottamushenkilöt estävät yrityksemme”. Piti siis lähteä katsomaan miten asiakkaiden tarpeisiin pohjautuva yhteistyö ja kehittäminen toimivat terveydenhuollossa paikallistasolla.
– Tavoitteeni oli ja on edelleen: Palveluita on kehitettävä asukkaiden tarpeiden mukaisesti ottaen huomioon taloudelliset, laadulliset, ympäristölliset ja kulttuuriset vaikutukset.
Kunnallisia luottamustehtäviä Inkerillä on ollut Lohjalla 2½ kautta (valtuusto, kaupunginhallitus, soster-lautakunta) 1988 – 1999 ja nyt 2013 alkaen kaupunginvaltuustossa ja perusturvalautakunnassa.

Ihmisestä pitää huolehtia

– Ihmisten hyvinvointiin kannattaa suunnata voimavaroja ja miettiä niitä oikeita keinoja edetä. Alueen asukkaat tulisi myös entistä paremmin ottaa mukaan ja asioiden todelliseen vaikuttamiseen.
– Haluan olla mukana Lohjan kaupungin hallinnossa nostamassa esiin ihmistä, kuntalaista, jonka tarpeet ovat kehittämisen keskiössä.
– Ikääntyvät ihmiset ovat tulevaisuuden voimavara. Heidän elämänkokemuksensa ja tietotaitonsa tulee hyödyntää kehittäessä Lohjaa tulevaisuuden tarpeisiin.
– Omaishoito ja kotihoito ovat asioita, joissa riittää huomioon otettavia asioita: hoitopaikat, kuntoutus, henkilöstö, ammatillisuus.

SOTE tulee ei jäädä odottamaan

– Nyt on aktiivisesti kehitettävä omia peruspalveluita ja kehittää Lohjaa eteenpäin.
– Meillä on itse asiassa tulen palava hoppu kehittää laatua ja kaupungin palveluita, sopeuttaa toimintoja ja tuotteistaa palveluita entisestään – yksinkertaisesti oppia lisää.