Kuntavaalit lähestyvät

KAIKILLE SOPIVA OPINPOLKU
SUOJELLAAN YHTEINEN YMPÄRISTÖ
TORJUTAAN KÖYHYYTTÄ JA ERIARVOISUUTTA
TURVATAAN TYÖLLISYYS JA TALOUS
VOIMAA KULTTUURISTA
KEHITETÄÄN LÄHIDEMOKRATIAA

Lohjan vihreät

www.lohjanvihreat.fi/kuntavaalit2021