KUSTANNUSVAIKUTTAVUUS UNOHTUI RAKENNEMUUTOKSESSA

Lohjan viimevuoden tilinpäätöksessä osoitettiin, että säästöä syntyi – paras tulos vuosikausiin. Mutta mitä oikeasti saavutettiin?

Kouluja ja erityisesti terveyspalveluyksiköitä yhdistettiin ja lopetettiin. Asukkaiden osallistumista prosessiin heitä koskeviin asioihin ei juuri mahdollistettu. Rakennemuutosta tehtiin kiireellä lukuisissa uusissa ylätason himmeleissä kustannuksia ja vaivoja säästämättä. Kuitenkaan tuolla myös paljon asukkaissa mielipahaa aiheuttaneessa prosessissa ei pystytty lainkaan osoittamaan, että tuloksena oli kustannusvaikuttavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Ehkä niitä ei osattu hakeakaan. Kustannusvaikuttavuus kertoo kuinka käytettävissä olevat rahat vaikuttavimmin käytetään sekä asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta tarkasteltuna. Kustannustehokkuus toteaa, miten joustavasti ja yhteen pelaten organisaatio toimii.

Nyt uudella valtuustolla edessä on pelottavan lähellä tilanne, jossa tarvitaan SOTE – ratkaisujen ja kaupungin omien ratkaisujen sopeuttaminen toisiinsa. Meillä on nyt tulenpalava kiire varmistaa palvelu- ja laatuprosessien lisäksi palvelujen tuotteistaminen ja tuotteiden hinnoittelua. Ja kaikki tämä edellyttää laaja-alaista tietotuotantoa johtamisen jatkuvaksi työvälineeksi. Nyt tarvitaan laaja-alaista oppimis- ja kehittämisprosessia, jotta selviämme aluehallinnon rakentamisen aiheuttamasta kilpailusta. Onko meillä siihen halua ja kykyä.


Inkeri Kangas
Lohjan kaupunginvaltuutettu (kesk)
Terveydenhuollon maisteri