Lohjalaisesta metsänhoidosta

Me keskustalaiset olemme hämmentyneen iloisia Lohjan hienosta uudesta metsästrategiasta. Strategia on todella edistyksellinen ja moniarvoinen. Se huomioi laajasti erilaisia metsänkäyttömuotoja ja edistää niitä sopuisasti ja järkevästi.

Lohjalla on paljon erilaisia metsiä ja metsätyyppejä. Metsäkuviot ovat pieniä sekä omistuksellisesti, että luontotyypillisesti. Se tekee metsänhoidostamme vaativaa, ja pienipiirteistä. Puiden vuosikasvu on hyvin hoidettuna runsasta ja tervettä, mutta hoitamattomina monet metsistämme muuttuvat nopeasti läpipääsemättömiksi ryteiköiksi. Jokainen metsälohko tarvitsee oman hoitosuunnitelmansa, pitkäjänteistä hoitoa ja tarkkaa seurantaa. Se on nykyaikaista vastuullista metsän kasvatusta.

Metsänhoito ja seuranta korostuu, kun ilmasto lämpenee. Etelätuuli voi lähivuosina tuoda kuusikkoihimme kirjanpainajan tai jonkun muun tuhohyönteisen. Ne iskevät ensin niihin puihin, joiden kunto on muusta syystä heikentynyt. Kuuset ovat tuholaisille herkimpiä. Lohjan rehevät metsät ovat näiden tuholaisten potentiaalista ensikosketuspintaa Suomessa. Emme saa olla tässä sinisilmäisiä. Metsät on pidettävä vahvoina.

Metsäbiodiversiteetin vahvistaminen ja monipuolistaminen on tärkeää ja arvokasta. Mutta se on tehtävä hallitusti. Etelä-suomalaiset metsät ovat olleet ihmisten käsissä vuosisatoja ja me olemme jättäneet niihin jo painavan jälkemme. Metsänhoitoa ja hakkuita ei voi lopettaa yhtäkkiä. Siinä metsän terveys ja kunto voi heiketä, eikä lopputulos ole toivottu.

Talousmetsät eivät ole ristiriidassa ilmastonmuutoksen torjunnan tai metsän virkistyskäytön kanssa. Hyvin kasvava talousmetsä sitoo valtavasti hiilidioksidia ja monissa talousmetsissä on hyvä ulkoilla. Kaupungin metsäomaisuus on meille merkittävä tulolähde, mutta metsät eivät huomioi heikkoja taloudellisia vuosiamme. Ne kasvavat omaan tahtiinsa ja kasvun voi realisoida vasta, kun se metsänhoidollisesti on oikein.

Metsäasiat ovat keskustalaisten osaamisen ydintä ja sydämenasiamme. Elämme metsiemme kanssa syvässä sukupolvia ylittävässä symbioosissa. Me ymmärrämme hyvin, että metsien virkistyskäyttöä ja terveyttävää vaikutusta kannattaa edistää ja suosia. Jokaisen kaupunkilaisen on hyvä päästä säännöllisesti metsään ja koskettaa sen terveellisiä mikrobeja. Metsiemme virkistyskäyttöä pitää kehittää lisää yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Strategiamme ohjaa meitä pitkäjänteiseen, vuosikymmenten pituiseen, vastuulliseen ja tarkkaan metsänkasvatukseen, jossa luontoarvot ovat taloudellisten tarpeiden edellä.

Hyvä strategia on vasta suunnitelma. Sen toteuttaminen vaatii ponnisteluja ja hyvin pitkää sitoutumista. Tulokset tästä työstä näkevät vasta jälkipolvet. Tulemme keskusta-puolueessa varmasti seuraamaan Lohjan metsästrategian toteutusta yli valtuustokausien.

Kristian Sarvi

varavaltuutettu

palvelutuotantolautakunnan jäsen