Meidän Lohja vaaliohjelma

Meidän Lohja rakentaa aloitteellisesti ja aktiivisesti elinvoimaista, vetovoimaista ja asukkailleen viihtyisää ja hyvinvoivaa Lohjaa. Toteutamme avoimuutta kaikessa toiminnassamme.

Tavoitteenamme on:

 elinvoimainen, vetovoimainen ja uudistuva Lohja
o viihtyisä, monipuolinen ja puhdas asuinympäristö
o yritysmyönteisyys ja työllisyyden edistäminen
o johdonmukaisella kaavoituksella tuettava yrittäjyyttä, asumista ja viihtyisää ympäristöä
o kehittää tasapainoisesti koko Lohjaa
o kasvava asukasluku

 turvata kaikille kuntalaisille korkealaatuiset ja turvalliset palvelut
o palveluiden kestävä suunnittelu asukaslähtöisesti, kuntalaisten tarpeisiin
o palvelut on toteutettu tukien arjen sujuvuutta
o osaava ja motivoitunut henkilökunta tuottamassa palveluita

 edistää Lohjan arvoja ja huomioida koko Lohja ja kuntalaiset päätöksenteossa
o poliittisen päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys
o hyvä hallinto, luotettava ja hyvä valmistelu
o lähidemokratia toimivammaksi ja asukaslähtöisemmäksi

 tasapainoinen talous
o veroprosentti pidettävä kilpailukykyisenä
o SOTE-uudistukseen valmistautuminen

Tulevalla kaudella tulemme korostamaan mm. seuraavia asioita:

 keskustan ranta-alueen ja järvipalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen
 viihtyisän ja eheän kaupunkikuvan toteuttaminen kestävällä, pitkäjänteisellä maankäytön
suunnittelulla ja johdonmukaisella kaavoituksella
 työhyvinvoinnin kehittäminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen
 julkisessa rakentamisessa on panostettava laadukkaisiin ratkaisuihin ja valvontaan
 kaupungin kiinteistöjen ylläpito oltava vastuutettu selkeästi

Haluamme että uudistuva Lohja tulee olemaan menestyjien joukossa tulevaisuudessakin. Vain elinvoimainen kasvava Lohja voi turvata tasapuoliset palvelut asukkailleen.

Yhdessä teemme Lohjasta viihtyisän järvikaupungin kaikille!

Meidän Lohja – Koko Lohjan hyvinvoinnin puolesta!