Meidän Lohjan kuntavaaliehdokkaat: Asukkaiden äänen on tultava vihdoin kuulluksi

Ei riitä, että lohjalaisille annetaan mahdollisuus sanoa mielipiteensä asioista, päättäjien tulee myös kuunnella niitä.

Meidän Lohjan -ryhmä rakentaa aloitteellisesti ja aktiivisesti elinvoimaista, vetovoimaista ja asukkailleen viihtyisää ja hyvinvoivaa Lohjaa.

Meidän Lohjan kuntavaaliehdokkaita: Mika Eskola, Jan Tallqvist sekä Karitta Laitinen Lohjan torilla

Meidän Lohja on puolueisiin sitoutumattomien kuntavaaliehdokkaiden ryhmä, jonka jokainen jäsen on itsenäinen ehdokas.

– Me olemme aidosti sitoutumattomia, emmekä vaadi jäseniltämme ryhmäkuria. Meillä jokainen ehdokas saa ajaa juuri sitä asiaa, mitä hän on itse tuonut esille omissa vaaliteemoissaan, kertoo Meidän Lohja ry:n puheenjohtaja Jan Tallqvist.

Syntyperäinen lohjalainen Tallqvist on itse ollut mukana Lohjan valtuustosta vuodesta 2017. Hän pitää tärkeänä Lohjan kehittämistä avoimesti, hyvää hallintotapaa noudattaen ja talouden realiteettien puitteissa.

– Lohjalla on viime vuosina tehty raskaita päätöksiä mm. kouluverkon suhteen. Osa päätöksistä on valmisteltu puutteellisesti ja paikoin valmistelu näyttää tarkoitushakuiselta.  Jatkossa tulee varmistaa, ettei päätettäväksi tuoda huonosti valmisteltuja asioita. Johtamishaasteisiin tulee myös puuttua, eikä asioita saa pimittää luottamushenkilöiltä, vaan kaiken valmistelun tulee olla avointa ja tasapuolista.

Nummentakaa Vienolasta Lohjaa laajalti tarkkaileva Tallqvist toivoo tulevan valtuuston koostuvan valtuutetuista, jotka aidosti kuuntelevat asukkaita ja mahdollistavat asukaslähtöisen päätöksenteon., jossa asukkaiden mielipiteillä on oikeasti merkitystä.

– On valitettavasti eri asia antaa mahdollisuus kertoa mielipiteensä, kun oikeasti myös tulla kuulluksi, ja tässä on mielestäni viime vuosina epäonnistuttu. Meidän Lohja haluaa luoda Lohjalle ja lohjalaisille sujuvaa arkea.

– Minulle tärkeä asia on sitoutumattomuus, jolloin en piiloudu ryhmäpäätösten taakse, vaan teen päätökset aina oman harkinnan ja arvioni mukaan. Näin äänestäjänikin voi aina luottaa minuun ja tekemiini esityksiin ja päätöksiin.

Pitkän linjan paikallispoliitikko

Mika Eskola on monelle lohjalaiselle tuttu jo useamman vuoden ajalta ja uusi ehdokas Meidän Lohjan ryhmässä.

– Lohjan päättäjien on opeteltava oikeasti kuuntelemaan asukkaiden mielipiteitä, ja vaikka säästöjä pitää tehdä, pitää ne tehdä hallitusti. Säästöjen hakemista ei pidä aloittaa lähikouluista, vaan hakea niitä konsernihallinnon tehostamisesta ja keventämisestä.

– Myös Lohjan todelliset toimet hiilineutraalisuutta kohti tulee suunnitella ja listata, eikä jäädä vain annettujen sanojen taakse piiloon. Nyt on aika myös tehdä asioiden eteen.

Lohjan lähidemokratia on tullut Mikalle tutuksi ja hän toimiikin nykyään puheenjohtajana Valtaväylät-aluetoimikunnassa.

Eskola asuu Laakspohjan kylässä perheensä kanssa ja ymmärtää hyvin lohjalaisen perheen tilanteen.

– Nyt ollaan Lohjalla vaikeiden haasteiden äärellä. Lapsia ei tahdo syntyä riittävästi, palveluja karsitaan asukkailta, terveitä lähikouluja suljetaan ja käytetään kymmeniä miljoonia uusien jättikoulujen rakentamiseen ja päättömiin business-seikkailuihin.

Ensi kertaa ehdolla

Monelle lohjalaiselle Karitta Laitinen on jo toiminnastaan Hiidensalmen Asukasyhdistys ry:n ja Kiviharrastajat ry:n puheenjohtajana. Lisäksi hän on mukana ideoimassaan Kivikierroshankkeessa, joka saa rahoituksensa Ykkösakselilta. Nyt Karitta on lähtenyt myös ehdolle, kuten hänen aktiivinen perheensä pari jäsentä ovat olleet jo aiemmin.

– Kun minulta nyt kysyttiin asiaa, ajattelin että nyt on sen aika, jos koskaan. Nyt viimeistään on minun aikani mennä antamaan oma panokseni niin kaavoittamiseen kuin rakentamiseenkin liittyviin kysymyksiin, kuin moneen muuhunkin, kertoo Laitinen.

– Lohjan kehittymisen on perustuttava asukkaiden toiveisiin ja ympäristön ehtoihin, ja sen on oltava pitkäjänteistä.

– Minäkin ymmärrän, että säästöjä joudutaan välillä etsimään, mutta se, että ne ovat aina pienet kyläkoulut tai muut palvelut, jotka karsitaan, mutta iso keskushallinto vain kasvaa, ei tunnu oikealta kehityssuunnalta.

– Päättäjien työn pitäisi perustua meidän lohjalaisten asukkaiden toiveisiin, luontoarvojen suojeluun ja kulttuuriympäristön kunnioittamiseen.

– Niin monen päätöksen ei pitäisi tulla kiinteistökehittäjiltä, gryndereiltä, vaan Lohjalta pitää löytää omaa näkemystä ja kestävää tulevaisuuteen tähtäävää suunnittelua.

– Kun kyläkoulu lakkautetaan, koko kylä hiljenee, koska harrastustoiminta loppuu koululla. Koulumatkatkin ovat pidentyneet ja siksi osa kuvitelluista säästöistä valuvat koulukyyteihin. Onko lapsilta kysytty, missä koulussa he haluavat opintiensä aloittaa? Onko mietitty, kuinka uuvuttavia pitkät koulumatkat ovat?

Meidän Lohja ry

Meidän Lohja on saanut alkunsa kansalaisliikkeestä vuonna 1992 ja on siitä lähtien toiminut kuntavaaleissa Lohjalla sitoutumattomien kuntavaaliehdokkaiden valitsijayhdistyksenä. Tämän vuoden vaaleissa ryhmällä on 22 ehdokasta, mikä on ennätysmäärä. Kuuntelemme kuntalaisia, emmekä myöskään pelkää tuoda esiin omia näkemyksiämme. Toimimme vastuullisesti ja teemme yhteistyötä yli ryhmä- ja puoluerajojen. Katsomme rohkeasti tulevaisuuteen ja teemme konkreettisia tekoja Lohjan puolesta. Toteutamme avoimuutta kaikessa toiminnassamme.

Meidän Lohjan toiminnassa korostuu paikallisuus, kuntalaisen ja koko Lohjan etu.

Lisätietoja: www.meidanlohja.fi