MIKSI KOKEMUSTA JA ASIANTUNTIJAA EI ARVOSTETA?

Lohjan tekninen lautakunta piti kokoustaan 24.1.2017 ja käsitteli katujärjestelyjen muutosta johtuen Melban-kauppakeskuksen suunnittelusta ja rakentamisesta.

Meidän Lohjan edustaja ja teknisen lautakunnan jäsen Pertti Merilä teki esitykseen muutosesityksen, jota ei hyväksytty, koska muutosesitystä ei ollut annettu sähköisessä muodossa.

Muille lautakunnan jäsenille esitystä seuraavat toimenpiteet ja toteutukset eivät olleet kunniaksi. Ulkomuistista luultiin, että Hallintosääntö kielsi kirjalliset muutosesitykset. Miksi kenellekään jäsenistä ei tullut mieleen, että tarkastetaan tässä ja nyt, mitä se Hallintosääntö asiasta sanoo. Se tarkistus olisi kuulunut esittelijän velvollisuuksiin, jos hän ei vielä osaa omaa ohjenuoraansa ulkoa. Esittelijähän tekee työtään vain häntä ohjaavan Hallintosäännön mukaan.

Muutenkin asiassa olisi voinut joustaa; keskeytetään kokous ja joku näpyttelee asian koneelle, jos se olisi ollut se ainoa oikea tapa hoitaa asia ja kunnioittaa lautakunnan jäsenen oikeutta tehdä muutettu päätösesitys. Ei kait tarkoitus ole nöyrryttää lautakunnan jäseniä?

Ei tässä kait peruuttamattomia päätöksiä ole tehty, mutta vaikka muutosesityksen tehnyt Merilä kuuluu aivan eri valtuustoryhmään kuin allekirjoittanut, ihmettelen, ettei Merilän osaamista ja asiantuntijuutta arvosteta teiden ja katujen suunnittelussa ja muutostöissä. Merilä on aikanaan kunnostanut ja aurannut Lohjan kaupungin katuja isoilla kuorma-autoilla, hän, jos kuka, tietää ihan varmaan liikenteelliset pullonkaulat ja mahdottomuudet. Juuri hänen asiantuntijuuttaan kannattaisi hyödyntää meidän kaikkien eduksi.

Joskus ennen Joulua, kävin SSO-parakissa illalla kaupassa ja jäin autoni kanssa jumiin parkkipaikalle, kun kaksiperä-rekka yritti päästä pois kyseiseltä parkkialueelta. Rekan oli pakko ajaa suoraan Nummentaustantien kahden kaistan yli vastakkaiselle nurmikkoalueelle, sitten peruuttaa ja kääntää ja vääntää, että pääsi yleensä pois parakkialueelta. Vaikka ratkaisu onkin väliaikainen, niin kannattaisi käyttää tällaisia ammattiosaajia niitä katuja ja ympyröitä suunnittelemaan ja avoimin mielin ottaa vastaan niitä asiantuntijoiden mielipiteitä ja muutosesityksiäkin.

Jossain kuulin, että politiikka on tullut niin riitaisaksi. Poliittinen päätöksenteko ei ole riitaista, jos asioista voidaan keskustella, yhdessä miettiä, mitkä ratkaisut palvelevat kaupunkilaisia parhaiten ja vielä vuosien päähän. Valtuutetuiksi valitut eivät alistu vain harvojen yksinvaltaan ja pienten sisäpiirien päätöksentekoon. Jos kokee tulleensa väärin kohdelluksi, silloin turvaudutaan Hallintosääntöön ja lakeihin, jotka mahdollistavat kuntalaisoikeuden valittaa päätöksestä. Se ei ole riitelyä, vaan perustuslain antamaa oikeutta.

L-U-lehdessä Jan Tallqvist epäili kirjoituksessaan, kuinka monta valitusta on jo tehty hallinto-oikeuteen ko. teknisen lautakunnan päätöksestä. Ei ole siis kyseessä riitely, vaan ihan oikeus valittaa, kun ei toimita sääntöjen mukaan. Ehkä ei ole totuttu keskustelemaan asioista niiden oikeilla nimillä?

Pirjo-Leena Forsström