RAKENNETAAN LOHJAA YHDESSÄ, koko Lohjaa kehittäen

Suuria tavoitteita ja toiveita, mutta ei mahdottomia kuitenkaan.

Myönteisenä kehityksenä täytyy todetta, että Lohjalla on viime aikoina otettu asukkaat hyvin mukaan kaupunkisuunnitteluun. Lohjan Tähdessä oli viime vuonna avokonttori, jossa kaupunkilaiset saivat keskustella kaupungin kehittämisestä ja kaavoituksesta. Toiveita kirjattiin muistiin.

Tietysti maankäytöstä ja kaavoituksesta kutsutaan koolle lainkin edellyttämin vaatimuksin. Mutta mielestäni tällaiset avoimet tilaisuudet, kaupunkilaisten kuulemiset ovat lisääntyneet.

Haluaisin taas esittää toteutettavaksi tai ainakin kokeiltavaksi sitä globaali -mallia, osallistuvaa budjetointia, josta olen jo muutaman kerran kirjoittanutkin näillä sivuilla.

Osallistuva budjetointi on demokratia-innovaatio, jonka tavoite on vahvistaa kaupunkilaisten osallisuutta, kehittää kaupungin alueita ja tuottaa meille asukkaille yhteistä hyvää. Osallistuva budjetointi antaa kaupunkilaisille valtaa päättää yhteisistä asioista itse. Kaikkeen päätöksentekoon ei tarvita päättäjiä.

Rohkea lause näin kuntavaalien alla, mutta näin on kirjattu Kuntalain 2015, pykälään 22. Kaupunkilaisille tulee järjestää tilaisuuksia osallistua kaupungin talouden suunnitteluun. Tähän talouden suunnitteluun edistämiseksi on mainittu osallistuva budjetointi.

Monet kunnat ovat jo kokeilleet uutta tapaa ottaa asukkaat mukaan lain hengen mukaisesti. Tällaisia ovat esim. H:gin keskuskirjastohanke; Espoon Suvelan asukaspuisto; OmaTesoma-hanke – valtakunallinen asunalueiden kehittämishanke ja niin edelleen, kohteita on jo monia.

Nyt oli taas lehdissä tieto Porlan uudesta kaavaehdotuksesta ja rakentamisesta. Miksi pitää vaan ”väellä väkisin” Porla pilata ja kiireellä. Kaupunkilaisten mielipiteitä Porlan säilyttämisestä kaupungin ”henkireikänä” ja ”vihernieluna” ei oteta huomioon. Miksi Porlan rakentaminen on pakko, pakko, pakko, miksi?

Esitän jälleen kerran ensimmäistä harjoitusta osallistuvan budjetoinnin keinoin. Ollaan nykyaikaisia ja lähdetään harjoittelemaan Kuntalain 2015, pykälän 22 velvoitteita ja annetaan kaupunkilaisten itse suunnitella, mitä Porlassa tehdään. Jos esim. Espoo, Helsinki ja Tampere ovat luottaneet asukkaittensa osaamiseen ja suunnittelukykyyn yhteisissä heitä koskevissa asioissa, niin voisimme myös Lohjalla höllentää nyörejä ja luottaa kaupunkilaisten osaamiseen ja tahtoon kehittää kaupunkia omakseen.

Pirjo-Leena Forsström, sd Lohja