Toisenlainen ”kärkihanke ” ?

Tässä hiljan on esitetty erilaisia hankkeita Lohjallakin.En käy niitä tässä ruotimaan, vaan esitän oman ehdotukseni. Tällaisissa hankkeissa on kuitenkin se vaara, että ne käyvät veromaksajan kukkarolle.Niin on omankin ehdotukseni kanssa.Se etu omalla esitykselläni on, että tietääkseni juuri tämänlaisiin kohteisiin myönnetään kaikkein helpoimmin sitä EU rahaa.Liikelaitoskomplekseja ja liiketoiminnan laajennuksia ei käsittääkseni voi EU rahan varaan laskea.Sosiaalinen ja yleishyödyllinen ovat taikasanoja, jolla rahaa saattaa EU:lta irrota.Koska tuhannet Lohjalaiset saavat talousvetensä juuri kaivoksesta, ajattelen näin, että vedenottohanke olisi yleishyödyllinen.Tytyrin vedenottamo on suurin Lohjan vedenottamoista.

 

Olen esittänyt, että Lohjalle rakennettaisiin Tytyrin kaivosvedenottamon korvaava samanlainen normaali tavanomainen vedenottamo, kuin mitä Lohjan muutkin vedenottamot ovat.Lohjanharjujen suodattamaa vettä on kyllä tarjolla muuallakin kuin syvältä kaivoksesta.Tytyrin teollisuuslaitoksesta otettava vesi voi kyllä mennä kaivokseen pohjavetenä tai kalliopohjavetenä mutta sieltä lähtiessään kuluttajille, se ei ole enää mielestäni aitoa pohjavettä.Enemmän tätä asiaa perustelen tai ainakin yritän perustella (niin paljon kuin rahkeet riittää) omassa blokissani. Ei tällaista hanketta kukaan kylläkään yksin saa runnottua läpi mutta ”primus motorina” eli liikeellepanevana voimana voi toki yrittää toimia.Ei kait siinä silloin mitään huonoa ole , sillä ajat muuttuvat ja moniin asioihin kiinnitetään huomiota enemmän kuin ennen tehtiin.

 

Sen verran tämä asia on kaivellut mieltäni, että olen laittanut kaupungin päätöksentekokoneistoon kaksi kuntalaisaloitetta, joissa tähdätään perustellusti vedenoton lopettamiseen kaivoksesta ja että tilalle rakennettaisiin uusi tavanomainen vedenottamo, josta Lohjalaiset saisivat kunnalliseen vedenjakeluun omasta mielestäni turvallisempaa vettä.Molemmat aloitteeni on kirjattu ylös.Ne ovat edenneet tekniseen lautakuntaan ja siellä niitä on erittäin asiallisesti käsitelty.Kiitokset myös Vesilaitokselle ja Lohjan vesi ja ympäristölle.Tällaiset hankkeet ovat sen kokoluokan hankkeita, että ne etenevät hitaasti eli vielä työtä on kesken. Jospa tämäkin hanke olisi jossain vaiheessa kaupunginvaltuustossa saakka.Viime käden visio on se, että tämä työllistäisi rakennusalan yrittäjiä EU rahalla ilman, että tarvitsisi mennä veronmaksajan kukkarolle.

 

Kaivoksen ympäristölupa on vuodelta 1990.Senkin voisi ottaa uudelleen tarkasteluun ja ehkäpä peruuttaa ympäristölupa.Hallintomenettelylain perusteella tämä lienee olisi mahdollista.Kaupunki ostaa veden kaivoksen omistajalta, joka tässä tapauksessa on Nordkalk Oy AB.Viranomaiset tutkivat ja ottavat näytteet , niin kuin on säädetty.Riskistä vedenoton kohdalla ei voi siten syyttää tietenkään viranomaisia , sillä he noudattavat tarkasti, mitä on säädetty.Ongelma onkin mielestäni se, että lainsäätäjälle ei aikoinaan juolahtanut mieleen, että jokin taho alkaisi ottamaan talousvettä teollisuuslaitoksesta eli kaivoksesta.Nykyiset normit ja säädökset kattanevat riittävästi normivedenottamot ja kaivot mutta kaivos vedenottamona on selvä poikkeus, koska se voidaan lukea mielestäni teollisuuslaitokseksi.Ensimmäiset asiat ensin.

 

Jari Vuorinen , Ojamo.

Tekniikan Yo AMK , kuntavaaliehdokas.