Vaaleissa pitää muistaa oma markkinointi

Vaalit ovat markkinointia. Vaaleissa pyritään pääsemään asemaan, missä tehdään päätöksiä, ja päätöksiä tehdään useimmiten ryhmissä – puolueissa. Äänestäjät äänestävät ehdokasta tai puoluetta – ja joskus nämä kaksi asiaa osuvat sopivasti yhteen. Vaaleissa ehdokkaana oleva ei voi koskaan olla 100% varma pääsystään edustajaksi, joten erilaiset markkinointitoimet ovat tarpeen, ja niissä saattaa olla mukana myös erilaiset jakotuotteet, joita annetaan potentiaalisille äänestäjille erilaisissa tapahtumissa ja tilanteissa. Mitä muita keinoja ehdokkaalla on jäädä potentiaalisten äänestäjien mieleen, jopa siinä mittakaavassa, että äänestäjä menisi äänestyspäivänä äänestämään ja vielä antaisi äänensä ehdokkaalle?

Vaalimainonta

Jokainen vaaleissa ehdokkaana oleva saa itselleen numeron, joka sitten kerrotaan vaalimainoksissa, joita on yhteisiä niin alueellisissa vaalitauluissa, ja lisäksi yleensä puolueet julkaisevat ne myös paikallislehdissä, jotta mahdollisimman moni alueella asuva äänestäjä näkisi kaikki ehdokkaat. Tämän päämainonnan lisäksi jokainen ehdokas voi oman budjettinsa mukaisesti laittaa omia mainoksiaan teiden ja katujen varsille (missä se on mahdollista), jakaa omia mainoksiaan koteihin ja laittaa omia mainoksiaan digimedioihin ja paikallislehtiin – tähän kaikkeen saa helposti kulumaan ison summan rahaa, mutta vaaleissa kaikki ei ole kiinni esille tulosta, vaan äänestäjät pitää vielä saada liikkeelle ja äänestämään.

Äänestäminen ei ole ollut mitenkään trendikästä. Kukaan ei ole tainnut edes yrittää tehdä siitä trendikästä, vaikka vaaleissa valitsemme henkilöitä ja puolueita päättämään yhteisistä asioistamme kuten veroista.

Vaalien sanoma

Jokaiselle puolueella ja jokaisella ehdokkaalla on oma sanomansa. Mitä paremmin ehdokas saa oman sanomansa esille, ja tuo sen luotettavalla tavalla – voi hän saada tarpeeksi aikaiseksi, jotta äänestäjät lähtevät liikkeelle ja käyvät äänestämässä.

Jos itse olet ollut ehdokkaana, oletko koskaan miettinyt, miksi potentiaalinen äänestäjä ei ole käynyt vuosiin äänestämässä? Miksi hän sitten tänä vuonna lähtisi äänestyskoppiin ja antaisi äänensä sinulle? Mitä sellaista sinä tuot alueellisesti, jotta tämä ”nukkuja” heräisi ja käyttäisi omaa vapaa-aikaansa käydäkseen äänestämässä?

Jakotuotteet voivat olla tuotteita, joilla vahvistetaan esimerkiksi puolueen värin muistamista, ehdokkaan numeron muistamista, nimen muistamista – tai joissain tapauksissa sloganin muistamista.

Vaalien ja ehdokkaan omaa sanomaa mietittäessä pitäisi miettiä myös, miltä se kaikki näyttää – ja miten sillä vaikutetaan potentiaalisiin äänestäjiin – kenet halutaan liikkeelle, kenet halutaan äänestämään. Jollei ehdokkaalla ole tällaisia ajatuksia, pitäisikö hänen edes hakeutua politiikkaan? Politiikka on kuitenkin yhdessä asioista päättämistä, ja mitä enemmän ehdokkaat ovat valmiita miettimään omaa asennoitumistaan yhteisiin asioihin, sitä todennäköisemmin saamme sellaisia edustajia, jotka oikeasti myös miettivät yhteisiä asioita ja erilaisten päätösten merkitystä alueelliselle tulevaisuudelle.

Markkinointia ja tulevaisuuden päätöksiä

Vaalit ovat pohjimmiltaan samaa markkinointia ja mainontaa kuin mikä tahansa muun tuotteen tai palvelun markkinointi. Markkinoinnilla pitää olla selkeä sanoma, ja selkeät tavoitteet – ja näihin tavoitteisiin pyritään tietyllä budjetilla. Jos ehdokkaalla on jo valmiiksi nimeä, voi hän saada ääniä jo pelkästään nimensä turvin, vaikkei äänestäjät ole edes lukeneet hänen ajatuksiaan – the name you know – on markkinointitermi, ja liittyy tässä tapauksessa siihen, että äänestäjä voi olla tapa äänestäjä, joka äänestää koska katsoo sen velvollisuudekseen. Tällainen äänestäjä saattaa helposti päätyä jonkin tietyn puolueen perusteella sen näkyvämpään ehdokkaaseen – vain sen näkyvyyden kautta.

Onneksi kuitenkin vaaleissa myös ajatukset, karisma ja esillä olo kokonaisvaltaisesti vaikuttavat lopputulokseen – mutta kukaan ei koskaan todella tiedä, miten me tulemme jälleen seuraavalla kerralla äänestämään. Jakotuotteet ovat kuitenkin sellaisia edullisia välineitä muistamisen helpottamiseksi, ja jos ehdokas on päässyt keskusteluihin saakka, sen ohessa jonkin pienen muiston antaminen saattaa olla tärkeä kynnyksen ylittävä tekijä varsinaisena äänestyspäivänä.