Vaaliohjelma KD Lohja

Yhdessä Lohjan puolesta

Jokainen lohjalainen on arvokas ja ansaitsee elää hyvän elämän. Haluamme, että kaikki voivat suhtautua tulevaisuuteen turvallisin mielin. Tarvitsemme toinen toisiamme jameillä on jokaisella mahdollisuus olla mukana rakentamassa inhimillisempää Lohjaa.


Tahdomme edistää yhdessä toimimista, toisen ihmisen huomioimista ja arvostamista niin kaupungin hallinnossa ja päätöksenteossa kuin kaupunkilaisten arjessa. Kasvava inhimillisyysvaje voidaan pysäyttää välittämisen ja yhteisen vastuunkannon kulttuurilla kestävien perusarvojen pohjalta. Palveluihin tulee olla matala kynnys ja niiden tulee olla saatavilla oikea-aikaisesti ja riittävässä määrin.
Haluamme Lohjan olevan houkutteleva niin asukkaille kuin yrityksille, sillä kaupungin elinvoimaisuus on kaikkien meidän etu.


· Hyvinvointia tukeviin peruspalveluihin panostamalla hillitään erityispalvelujen kuluja.
· Lapsiystävällisen Lohjan edistämiseksi puolustamme perheiden valinnanvapautta lastenhoidossa ja kotihoidontukea. Lapsilla on oltava riittävän pienet ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa.
· Opiskelupaikka jokaiselle nuorelle peruskoulun jälkeen. Suomalaista kristillistä kulttuuriperintöä on pidettävä esillä peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa.
· Vanhustenhoitoon on saatava riittävästi ammattitaitoisia hoitajia niin laitoksiin kuin kotihoitoon. Kotona asumista on tuettava panostamalla kotipalveluihin, omaishoitoon ja perhehoitoon sekä esteettömyyteen.
Tahdomme hyvän saattohoidon kaikille sitä tarvitseville.
· Liikuntamahdollisuuksiin panostaminen kannattaa, sillä se vahvistaa kuntalaisten terveyttä, parantaa elämänlaatua.
· Päihdehuollossa on panostettava ennaltaehkäisyyn. Hoitoonohjauksesta tinkiminen lisää lopulta menoja.
· Sisäilmaongelmista kärsivät rakennukset on voitava korjata heti, kun ongelma ilmenee. Koulutuksen ja kulttuurin monitoimitaloon suhtaudumme myönteisesti.
· Yritysystävällisyydellä Lohjan työpaikkaomavaraisuus kasvuun. Vain uusien yritysten luomien työpaikkojen kautta saadaan lisää elinvoimaa ja kaupungin talous kuntoon. Kaupungin on tarjottava pitkäaikaistyöttömille ja nuorille työmahdollisuuksia sen sijaan, että maksetaan kuntaosuutta työmarkkinatuesta.
· Päätöksenteon on oltava notkeaa ja ripeää työvoima-, sekä kaavoitus- ja lupa-asioissa, jotta yritysten investointitarpeisiin voidaan vastata. Yhteistyötä pitää edelleen kehittää Laurean, Luksian, Novago Yrityskehitys Oy:n, yritysten ja kaupungin välillä. Espoo-Lohja-Salo –ratayhteys on keskeinen Lohjan tulevaisuuden kannalta.
· Kaavoituksessa ja kaupungin asuntotuotannossa on lisättävä pieniä ja esteettömiä omistus- ja vuokra-asuntoja. On kehitettävä sinistä keskustaa Lohjanjärven rannalla ja vihreä keskusta Harjulla voi palvella liikkujia entistä monipuolisemmin.
Aurlahtea ja Porlaa on kehitettävä viher- ja virkistysalueena.
· Maaseututaajamien keskeiset peruspalvelut on turvattava. Laaja kunta edellyttää riittäviä liikennepalveluja. Lohja voi luontokohteillaan houkutella vapaa-ajan asukkaita viettämään yhä enemmän aikaa ympäri vuoden.

Tutustu lisää ehdokkaisiimme ja tavoitteisiimme www.kdlohja.fi