Vaihtoehtoja keskityspalveluille

Lohja houkuttelee ihmisiä, jotka haluavat elää maaseutukylissä lähellä pääkaupunkiseutua. Jos verrataan Helsinkiin, on Lohjan kaupunkikeskustakin hyvin kylämäinen ketju taajamia järven rannalla.
Tätä leimallista maalaiskylien ketjumaisuutta olisi aiheellista painottaa päätöksissä ja strategioissa sekä mainostaa sen viihtyisyyttä kaupunkimme viestinnässä.

Helposti käy niin, että kaupungin suurinta omaleimaisuutta ei osata nähdä tai siitä halutaan jopa eroon trendikkään ”kaupungistumisen” nimissä. Tällainen on johtanut jo siihen, että palveluja keskitetään – ilman toimivaa joukkoliikennettä.

Jos Lohjan maaseutukylässä asuva kyllästyy maksamaan veroja keskityspalveluista, joiden saavuttamiseksi ei ole edes julkisia kulkuvälineitä, muuttaako hän palveluiden perässä Lohjan keskustaan? Houkutuksena voi olla valita pääkaupunkiseutu, jos maalaiskylästä on kuitenkin luovuttava.

Tällä hetkellä Karjalohjalta, Sammatista, Nummelta ja Pusulasta liikennöi palveluauto kustakin kylästä kerran viikossa Lohjan keskustaan. Tässä olisi kehittämistä ja oppia voisi ottaa Lieksasta, jossa on toimiva kunnallinen kimppakyyti-palvelu. Jos otettaisiin mallia sieltä, kulkisi meilläkin jokaisesta kyläkeskuksesta päivittäinen liikenne keskustaan ja takaisin. Kutsupalveluna, ovelta ovelle, joustavasti pääreittien mukaan.

Ei ole kuitenkaan tähtiin kirjoitettu, että aina asukkaiden pitäisi liikkua. Myös palvelut voidaan laittaa pyörille. Siihen tarvitaan kunnallisia palveluautoja, joita voisi olla useampi – kulloisenkin tarpeen mukaan.
Suurimmat tarpeet tällä hetkellä ovat lääkäripalvelut ja nuorten harrastuskuljetukset.
Lääkäriauto liikennöisi pitkin laajaa kuntaamme, tilauksesta ja ajanvarauksesta. Autoon olisi palkattuna esimerkiksi lääkäri ja autoa kuljettava henkilö/sairaanhoitaja. Toinen auto, pikkubussi, liikennöisi aikataulun mukaisesti ilta-aikaan koko kunnan alueella mahdollistaen nuorten harrastuksia. Varsinkin paluukyydit kaupunkikeskustasta ovat monen harrastuksen kannalta sellaiseen aikaan, että joukkoliikennettä ei ole. Nämä esimerkkeinä – palvelujen tarve on muuttuva.

Tällaisia mahdollisuuksia palvelujen liikuttamiseen ja kunnallisen kimppakyydin kehittämiseen on Lohjalla mietitty aivan liian vähän. Ehkä juuri metropolin läheisyys tekee sen lähisokeuden, ettei nähdä maaseutumaisen ja kylämäisen kaupunkirakenteen valtavan selvää brändiä. Usein myös keskittämispalveluiden lyhytnäköiset laskennalliset säästöt sokaisevat – vaikka pitäisi muistaa nostattaa joustavilla palveluilla veronmaksuhalukkuutta koko laajan Lohjan alueella.

Aarni Varjonen
sitoutumaton, Keskusta