Vasemmistoliiton tavoitteet Lohjalla 2017

Hyvä arki lohjalaisille. Kattavat palvelut on turvattava koko Lohjan alueella

 Puolustamme terveyskeskus- ja kouluverkkoa jatkossakin

 Turvattava lasten ja nuorten palvelut

 Saatava lisää pieniä, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja

 Kehitettävä omaishoitajien tukipalveluja

 Otettava käyttöön ikäihmisten liikuntaseteli

Puhdas ja viihtyisä ympäristö kuuluu kaikille

 Porla on pidettävä lohjalaisten virkistysalueena eikä sinne tule rakentaa kerrostaloja

 Edistämme tunnin junahanketta ja Lohjan sisäisen liikenteen parantamista

 Otetaan päätöksenteossa huomioon ympäristöasiat

Kuntalaisten ääntä on kuunneltava paremmin päätöksenteossa

Tasa-arvoista kasvatusta ja koulutusta

 Turvataan lapsiperheiden hyvät palvelut

 Laadukas peruskoulu ja toisen asteen opiskelupaikka kaikille

 Yksinasuvien asemaa parannettava

Kulttuuri kuuluu hyvään elämään

 Tuemme Neidonkeitaan laajentamista ja Tennarin liikuntapuiston rakentamista

 Turvataan kirjasto- ja muut kulttuuripalvelut koko Lohjan alueella

Yrittäminen kunniaan

 Tuemme kaikilla tasoilla yksin- ja pienyrittämistä

 Lohjalle tulee perustaa yrityspuistoja

 Valittaessa kaupungin alihankkijoita huomioidaan lohjalaiset pienyrittäjät